Brændeovne


Der findes mange forskellige brændeovne, her nævnes nogle af de større mærker:

     

 

Hvis du overvejer at få en brændovn eller at den eksisterende skal udskiftes, så kan du altid få besøg af en skorstensfejer.
Han kan komme med gode råd samt fortælle om diverse krav, fx. afstande.

Opsætning af brændeovnen kan vi også hjælpe med. Ring og få et uforpligtende tilbud.

 

Brugte brandeovne

1. juni 2008 træder kravene i den nye “brændeovnsbekendtgørelse” i kraft. Dette betyder at ALLE brændeovne, centralvarmekedler, pejseindsatser, pilleovne, masseovne eller lignende faste anlæg til energiproduktiond, der benytter fast brændsel i form af træ, koks, kul eller plantekerner mv. IKKE må sælges eller overdrages uden at der medfølger dokumentation for, at bekendtgørelsens emissionskrav er opfyldt.

De overnævnte fyringsanlæg må IKKE tilsluttes, uden at der medfølger dokumentation for, at bekendtgørelsens emissionskrav er opfyldt.

Dokumentationen skal tilvejebringes ved afprøvning på et godkendt prøvningsinstitut, og skal forligge i form af en prøvningsattest, som skorstensfejeren skal påtegne med dato og underskrift, i foprbindelse med syn og tilmelding til den lovpligtige skorstensfejning.

Bekendtgørelsens krv finder ikke anvendelse for visse typer af fyringsanlæg.

Åbne pejse – ildstederfra før 1940 – Ildsteder der nedtages for reparation og derefter genoptilles i samme bygning – Ildsteder der opbygges på stedet uden brug af seriefremstillede, præfabrikerede elementer.

 

Bekendtgørelse: Skrotning af  gamle fastbrændsels kedler.