Denne hjemmeside er lavet som en vejledning til mine kunder.

Den vil ikke indeholde alt vedrørende love og bekendtgørelser, samt vejledninger, men et udsnit af det almene behov for oplysninger og råd. Oplyninger kan findes på undersiderne.

Der er også links til relevante steder, som er i berøring med skorstensfejerfaget.